Asiakkaat mukaan digi­palveluidemme kehitykseen

Julkiset hankinnat eivät aina ole kovin suora­viivaisia, ja pelkkä termino­logiakin saattaa usein tuntua hankintoja harvoin tekevälle varsin vieraalta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö voisi rakentaa digitaalisia asiointi­palveluitamme asiakas­lähtöisesti ja niin helppo­käyttöisiksi kuin mahdollista.

Vuoden 2022 aikana hansel.fi-asiointi­palvelun sivuja katseltiin yli 900 000 kertaa – julkiset hankinnat siis kiinnostavat! Hansel.fi tarjoaa eniten sisältöä kirjautuneille asiakkaille. Palvelussamme asioikin lähes 10 000 kirjautunutta käyttäjää, joista lähes 4 000 rekisteröityi viime vuoden aikana. On siis olennaisen tärkeää, että verkko­palvelun käyttö on mahdollisimman helppoa myös uusille käyttäjille.

”Vuoden 2022 aikana hansel.fi-asiointi­kanavan sivuja katseltiin yli 900 000 kertaa.”

Vaikka toivoisimmekin pystyvämme palvelemaan kaikkia asiakkaitamme henkilö­kohtaisesti, on tärkeää, että asiointi toimii sujuvasti myös digitaalisesti itse­palveluna ajasta ja paikasta riippumatta. Esi­merkkejä asioinnista hansel.fi-palvelun kautta vuonna 2022:

  • liittymisiä tuleviin yhteis­hankintoihin tehtiin lähes 1,9 miljardilla eurolla
  • sopimus­toimittajamme raportoivat toteutuneita hankintoja yli 6 miljoonaa riviä
  • mini­kisa­työ­välineiden (Kisa-apuri, Tilaus­ajo­palvelu, Ajo­neuvo­palvelu, Cloudia) kautta kilpailutettiin lähes 3 000 yksittäistä hankintaa (vuonna 2022 työ­päiviä oli 253, eli mini­kilpailutuksia tehtiin keski­määrin yli 11 per työpäivä).

Hanselin omien digitaalisten asiointi­kanavien lisäksi kehitämme yhdessä valtio­varain­ministeriön kanssa kansallista hankintailmoitukset.fi-palvelua (Hilma). Hilma-palvelussa julkaistiin vuoden 2022 aikana yli 22 500 hankintailmoitusta, ja vierailuja palvelussa on noin 300 000 joka kuukausi.

Uudet toiminnallisuudet syntyvät palautteen ja statistiikan pohjalta

Kaikkien palveluiden osalta keskeinen teema vuonna 2022 oli se, miten käyttäjiä otetaan aidosti mukaan asiointi­palveluidemme kehittämiseen ja miten saaduista palautteista ja kehitys­ehdotuksista valitaan ne, jotka tuottavat käyttäjillemme eniten arvoa.

Alku­vuoden 2022 merkittävin muutos oli se, kun hansel.fi:n käyttö­liittymä koki ison uudistuksen helmi­kuussa. Tämän uudistuksen taustalla oli laajoja käyttäjä­haastatteluita, joiden pohjalta palvelu­muotoilimme uutta konseptia. Osa käyttäjistä pääsi antamaan palautetta uudistuksesta ennen sen julkaisua.

Uudistetun palvelun julkaisun jälkeen olemme aktiivisesti keränneet palautetta ja statistiikkaa palvelun käytöstä, ja kehitämme sitä jatkuvasti tietojen perusteella. Yksi esi­merkki käyttäjä­palautteen perusteella rakennetusta toiminnosta oli mini­kilpailutusten jälki-ilmoitusten automaattinen siirto Kisa-apurista ja Tilaus­ajo­palvelusta Hilma-palveluun.

Loppu­vuoden 2022 aikana haastatteluja ja kokemusten keräämistä jatkettiin hansel.fi-asiointi­palvelussamme olevien yhteis­hankintojen ohjeistusten, niiden käytön sekä mini­kilpailutusten osalta. Näiden haastattelujen pohjalta tehtyjä uudistuksia julkaistaan vaiheittain vuoden 2023 aikana.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Kohti uutta strategia­kautta

Keväällä 2022 Hanselissa alkoi uuden strategian valmistelu hyvin epä­vakaassa maailman­poliittisessa tilanteessa.

Lue juttu

Talous­hallinnon järjestelmät uudistettiin

Vuosi 2022 oli Hanselin talous­tiimille työn­täyteinen, kun pitkä talous­hallinnon järjestelmä­uudistus­projekti saatiin valmiiksi.

Lue juttu

Webinaareissa kilpailutettiin, kumottiin harha­luuloja ja pohdittiin vastuullisuutta

Suositut webinaarimme jatkuivat asiakkaiden pyynnöstä myös vuonna 2022.

Lue juttu