Kohti uutta strategia­kautta

Keväällä 2022 Hanselissa alkoi uuden strategian valmistelu hyvin epä­vakaassa maailman­poliittisessa tilanteessa. Korona­pandemiasta oli kuta­kuinkin selvitty, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmi­kuussa. Sodan seuraukset vaikuttivat monella tapaa myös Hanseliin muun muassa pakotteiden, hintojen nousun ja energia­kriisin kautta. Tässä tilanteessa käynnistyi Hanselin strategian lähete­keskustelu, johon osallistui useita sidos­ryhmiä.

Yhtiön johto­ryhmä vastasi pää­osin valmistelu­työstä, mutta myös henkilöstön edustajan kokoama henkilöstö­ryhmä oli tärkeä strategian valmistelussa. Hanselin hallitus hyväksyi yhtiön uuden strategian loka­kuun kokouksessa. Uusi strategia nimettiin kasvu­strategiaksi ja se ulottuu aina vuoteen 2026 saakka. Kasvu­strategia on jatkoa aikaisemmalle integraatio­strategialle, jonka linjausten mukaisesti alettiin palvella koko julkis­hallintoa. Integraatio­kaudella luotiin puitteet kasvulle ja kilpailutettiin yhteis­hankinta­sopimuksia, jotka ovat nyt pää­osin käyttö­valmiina.

”Visiona on olla asiakkaan ensi­sijainen hankinta­kumppani, ja strategian keskiössä on asiakkaan saama lisä­arvo.”

Kasvu­strategian tavoitteena on aikaan­saada yhteis­hankintojen käyttöön puolen miljardin euron kasvu ja kääntää liike­tulos positii­viseksi. Visiona on olla asiakkaan ensi­sijainen hankinta­kumppani, ja strategian keskiössä on asiakkaan saama lisä­arvo. Toimintamme tulee olla eettistä ja tehokasta tarjoten samalla erin­omaisen palvelu­kokemuksen. Vastuul­lisuus­työ on valttimme jatkossa­kin, strategia­kaudella keskitymme erityisesti vastuul­lisuus­vaatimusten valvontaan ja vastuul­lisuus­työstä viestimiseen. Henkilöstö­näkö­kulmamme tahto­tila on: ”Meillä osataan, arvostetaan, puhutaan ja viihdytään”.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Toimitus­johtajan katsaus

Vuosi 2022 oli sangen poik­keuk­selli­nen. Meillä tämä on näkynyt monena uutena työ­­vaiheena hankin­noissa. Maailman­­tilanteen raju muutos on tehnyt meistä pakot­teiden ja hinnan­­korotus­paineiden asian­­tuntijoita.

Lue juttu

Hansel – julkis­hallinnon yhteis­hankinta­yksikkö

Hansel on voittoa ta­voit­te­le­ma­ton osake­yhtiö, jonka ta­voit­tee­na on lisätä julkis­hallintoon tuot­ta­vuut­ta vai­kut­ta­vil­la han­kin­noil­la.

Lue juttu

Avainluvut

Tutustu Hanselin toiminnan avain­lukuihin.

Lue juttu