Webinaareissa kilpailutettiin, kumottiin harha­luuloja ja pohdittiin vastuullisuutta

Suositut webinaarimme jatkuivat asiakkaiden pyynnöstä myös vuonna 2022. Webinaareissa käsiteltiin muun muassa vastuullisuutta, kilpailuttamista ja erilaisia hankintoihin liittyviä harha­luuloja.

Vuoden 2022 webinaari­sarjamme pyöri huhti­kuusta joulu­kuuhun, ja linjoille ilmoittautui yhteensä lähes 2 000 henkilöä. Koko webinaari­sarja tallennettiin, ja tallenteet ovat asiakkaidemme katsottavissa verkko­palvelussamme.

Sarja käynnistettiin tutustumalla Hanselin maksuttomiin työ­kaluihin Hankinta­pulssiin ja Hankinta­luotsiin. Hankinta­pulssi auttaa asiakkaitamme hahmottamaan hankintojensa kokonaisuutta. Hankinta­luotsissa asiakas pääsee asettamaan ja seuraamaan hankinta­tavoitteitaan.

Yhteis­hankinnat ovat toimintamme ydin, joten luonnollisesti varasimme yhden webinaari­tunnin tämän aiheen käsittelylle. Miksi yhteis­hankinta kannattaa ja mitä eri toiminta­malleja yhteis­hankinnoista löytyy? Muun muassa näitä aiheita käsiteltiin kategoria­johtaja Susanna Närväsen ja kehitys­päällikkö Krista Koskimäen johdolla.

”Yhteis­hankinnat ovat toimintamme ydin, joten luonnollisesti varasimme yhden webinaari­tunnin tämän aiheen käsittelylle.”

Julkisiin hankintoihin liittyy usein erilaisia harha­luuloja ja väärin­käsityksiä. Kesä­kuussa kokosimme asian­tuntijamme linjoille valottamaan totuuksia näiden harha­luulojen takana. Webinaari oli avoin asiakkaiden lisäksi myös sopimus­toimittajillemme. Tämä herkullinen aihe oli vuoden suosituin webinaarimme ja houkutteli mukaan yli 600 osallistujaa. Myös chatissä kävi vilske, kun kuulijat esittivät kysymyksiä ja pohtivat aihetta monesta näkö­kulmasta. Julkiset hankinnat selvästi kiinnostavat ja hyvästä syystä – käytetäänhän niihin noin 47 miljardia euroa vuodessa!

Syys­kaudella puhuttiin kilpailuttamisesta. Hanselissa työ­kierrossa ollut Kilpailu- ja kuluttaja­viraston kehitys­päällikkö Antti Norkela sekä KKV:n johtava asian­tuntija Anni Varonen jakoivat käytännön esi­merkkejä ja tutkittua tietoa kilpailuttamisen merkityksestä sekä näkemyksiä siitä, mitä seuraa kilpailuttamatta jättämisestä. Kilpailuttamis­teemaa jatkettiin perehtymällä dynaamisen hankinta­järjestelmän sisäisen kilpailuttamisen eli mini­kilpailuttamisen saloihin. Hanselin asian­tuntijat kertoivat muun muassa, miten tehdään onnistunut tarjous­pyyntö ja millaisia voivat olla toimittaja­valinnan perusteet asian­tuntija­palvelujen hankinnassa.

Webinaari­vuoden päätti katsaus yhteis­hankintojen vastuullisuuteen. Webinaarissa kerrottiin, mitä vastuullisuus käytännössä yhteis­hankinnoissa tarkoittaa ja nostettiin esiin esi­merkkejä elin­tarvikkeiden, siivous­palveluiden ja aurinko­voimaloiden yhteis­hankinnoista.

Webinaarit juontanut Hanselin viestintä­päällikkö Johanna Kaalikoski oli tyytyväinen vuoden antiin.

”On mukava luotsata innostuneita puhujia kertomaan heille tärkeistä aiheista. Antoisinta tietenkin on huomata, että valitsemamme teemat houkuttelevat linjoille valtavan määrän asiakkaita ja herättävät keskustelua ja kysymyksiä. Jatkamme varmasti webinaareja myös jatkossa”, Kaalikoski lupaa.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Syys­kiertue tarjosi antoisia kohtaamisia

Kahden vuoden tauon jälkeen pääsimme toteuttamaan Syys­kiertueen eli tapaamaan asiakkaitamme kasvotusten.

Lue juttu

Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia

Integraatio­­strategian yhtenä paino­­pisteenä ollut korkean eetti­syyden ja vaati­musten­­mukaisuuden noudat­taminen toiminnassa sekä tämän nostaminen aktiivi­sesti esiin asiakas- ja toimittaja­­yhteis­työssä.

Lue juttu

Kohti uutta strategia­kautta

Keväällä 2022 Hanselissa alkoi uuden strategian valmistelu hyvin epä­­vakaassa maailman­poliittisessa tilanteessa.

Lue juttu