Turvallisuus Hanselissa

Vuosi 2022 oli Hanselin turvallisuus­toiminnoissa uudistumisen aikaa. Turvallisuus­asioiden merkitys on korostunut maailman muuttuessa, ja uudistimme omaa turvallisuus­tiimiämme siten, että pystymme entistä paremmin vastaamaan turvallisuus­ympäristön haasteisiin.

Muutoksen yhteydessä tieto­turva­ryhmän nimellä toiminut tiimi muutti nimensä turvallisuus­ryhmäksi. Ryhmän tehtäviin kuuluu Hanselin asian­tuntijoiden tukeminen turvallisuuden eri osa-alueilla muun muassa yhteis­hankintoja valmisteltaessa. Lisäksi tiimi vastaa yhtiön turvallisuus­käytäntöjen kehittämisestä ja turvallisuus­osaamisen yllä­pitämisestä.

Turvallisuus­työtä asiakkaan puolesta

Turvallisuus­työmme tavoite on, että kaikki järjestelmämme ovat mahdollisimman toiminta­varmoja ja turvallisia käyttää. Asiakkaamme voivat myös luottaa siihen, että keskeiset turvallisuus­seikat on otettu huomioon yhteis­hankintojemme kilpailutuksissa, ja niitä koskevat ehdot ja asiakkaiden kilpailutuksissa hyödynnettävät liite­tiedostot ovat asian­tuntevasti valmisteltuja ja ajan­tasaisia.

”Keskeiset turvallisuus­seikat on otettu huomioon yhteis­hankintojemme kilpailutuksissa.”

Panostimme varautumiseen ja jatkuvuuden­hallintaan vuonna 2022 entistäkin enemmän. Osallistuimme ensimmäistä kertaa Kyber­turvallisuus­keskuksen järjestämään Taisto-harjoitukseen, jossa tarkoituksena on harjoitella erilaisia poikkeus­tilanteita varten ja testata organisaatioiden kykyä vastata uusiinkin uhkiin. Harjoitus onnistui hyvin ja toi varmuutta siihen, että olemme tehneet oikeita asioita ja samalla suunnalla on hyvä jatkaa eteenpäin.

Pidämme myös yhteis­työtä ja tiedon jakamista tärkeänä ja olemmekin osallistuneet vuoden aikana useampaan yhteis­työ­hankkeeseen, joissa kehitetään tieto­turvaa ja tieto­suojaa erityisesti hankintojen näkö­kulmasta.

 

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia

Integraatio­strategian yhtenä paino­pisteenä ollut korkean eettisyyden ja vaatimusten­mukaisuuden noudattaminen toiminnassa sekä tämän nostaminen aktiivisesti esiin asiakas- ja toimittaja­yhteistyössä.

Lue juttu

Yhteis­hankintojen kehitys

Vuosi 2022 oli Hanselin yhteis­hankinnoissa kilpailuttamisen suhteen hieman rauhallisempi kuin edellinen vuosi.

Lue juttu

Varautuminen Hanselin toiminnassa

Strategiansa mukaisesti Hansel varmistaa oman toimintansa jatkuvuuden ja vahvistaa sidos­ryhmä­yhteistyössä rooliaan hankintojen varautumis­asioissa.

Lue juttu