Varautuminen Hanselin toiminnassa

Strategiansa mukaisesti Hansel varmistaa oman toimintansa jatkuvuuden ja vahvistaa sidos­ryhmä­yhteis­työssä rooliaan hankintojen varautumis­asioissa.

Hankinnoissa varautuminen edellyttää, että tunnistamme itsenäisesti ja asiakkailtamme saamamme palautteen perusteella varautumisen toimen­piteitä vaativat hankinnat. Meidän on osattava johtaa hankinta­prosessia niin, että hankinnoissa varautuminen tapahtuu systemaattisesti riskien tunnistamisen myötä. Meidän tulee asettaa yhteis­hankintoihin sopimus­ehdot, jotka varmistavat varautumisen riittävän tasoisena, ja jotka ottavat huomioon erilaiset asiakas­tarpeet.

Lisäämme varautumista

Hansel asetti syksyllä varautumisen kehitys­projektin. Projektissa arvioidaan varautumista kolmen keskeisen teeman osalta:

  1. varautumisen huomiointi hankinnoissa
  2. Hanselin oman toiminnan jatkuvuuden hallinta
  3. sidos­ryhmä­yhteistyön vahvistaminen.

Projektin tulokset ovat valmiina keväällä 2023.

”Meidän on osattava johtaa hankinta­prosessia niin, että hankinnoissa varautuminen tapahtuu systemaattisesti.”

Projektissa on laadittu yhteis­hankintojen varautumis­tasot, joiden mukaisesti yhteis­hankinnat voidaan luokitella. Varautumistasot 1 ja 2 edellyttävät toimen­piteitä varautumisen huomioon ottamiseksi. Projektissa toteutetaan työkalut arvioinnin tekemiseksi sekä valmiita malli­lausekkeita sopimuksia varten.

Hanselin oman toiminnan osalta varautumisen organisointi on järjestetty, ja tieto­järjestelmien osalta on laadittu toipumis­suunnitelmat. Osallistuimme myös valta­kunnalliseen Taisto-harjoitukseen ja olemme tehneet aktiivista sidos­ryhmä­yhteis­työtä hankinta­toimen varautumisen saralla.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia

Integraatio­strategian yhtenä paino­pisteenä ollut korkean eettisyyden ja vaatimusten­mukaisuuden noudattaminen toiminnassa sekä tämän nostaminen aktiivisesti esiin asiakas- ja toimittaja­yhteis­työssä.

Lue juttu

Turvallisuus Hanselissa

Vuosi 2022 oli Hanselin turvallisuus­toiminnoissa uudistumisen aikaa. Olemme osal­listu­neet vuoden aikana use­am­paan yhteis­­työ­hank­kee­seen, jois­sa kehi­tetään tieto­­turvaa ja tieto­suojaa.

Lue juttu

Vastuullisuuden johtaminen

Hanselin vastuullisuus­työllä on pitkät perinteet: työ käynnistyi pieni­muotoisesti ympäristö­asioista vuonna 2006 ja vuosi vuodelta vastuullisuuden edistämiseksi on tehty yhä enemmän.

Lue juttu