Viestintä­valmennus yhdisti ja innosti

Tärkeä osa jokaisen hanselilaisen työtä on sidos­ryhmien kanssa työskentely. Julkiset hankinnat eivät aiheena ole yksin­kertainen tai helppo, joten tarvitsemme hyvät viestintä­taidot palveluistamme ymmärrettävästi kertomiseen.

Hansel-akatemia on yhtiömme oma koulutus­ohjelma, joka on lähi­vuosina tarjonnut jo kolme viestintä­opinto­jaksoa laajalle asian­tuntija­joukolle: kirjoittamis-, esiintymis- ja PowerPoint-valmennusta. Lisäksi esi­miehet ovat hakeneet valmennuksesta uusia ideoita työ­yhteisö­viestintään hybridi­aikana ja johto strategia­viestintään uuden kauden alkaessa.

”Kaikissa ryhmissä oli sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet koskaan ennen toisiaan kohdanneet kasvokkain.”

Viestintä­valmennusten valmistelu alkoi keväällä 2022 kumppanin kilpailuttamisella. Saimme toimia pilottina markkinointi­viestinnän DPS:ssämme, kun kilpailutimme erikseen kahtena mini­kil­pai­lu­tuk­se­na mainos­toimisto­palvelut ja viestintä­valmennukset. Kump­pa­nik­sem­me valikoitui Ahjo Com­mu­ni­ca­ti­ons, jonka valmentajat Eva Torra ja Laura Vuorio-Kuokka tulivat vuoden aikana tutuiksi lähes kaikille hanseli­laisille.

Valmentajat talossa yhteensä 17 työpäivää

Esiintymis­valmennuksia järjestettiin 11 ja niihin osallistui lähes sata asian­tuntijaamme. Parempien PowerPoint-esitysten äärelle kokoontui viidessä valmennus­tilaisuudessa yhteensä lähes 70 hanselilaista. Kaikissa ryhmissä oli sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet koskaan ennen toisiaan kohdanneet kasvokkain. Itse asia­sisällön lisäksi oli siis erittäin arvokasta se, että vihdoin parin vuoden tauon jälkeen koulutusta pystyttiin järjestämään toimistolla ja tapaamaan kollegoita.

Esi­miehet olivat työ­yhteisö­viestintä­valmennuksessa syys- ja loka­kuussa. Näille jatkona helmi­kuussa 2023 pidettiin yritys­kulttuurin kehittämis­päivä, joka pohjautui aikaisemmin Hanselissa tehtyyn arvotyöhön. Myös johto­ryhmän strategia­viestintä­valmennus osui loka­kuulle 2022.

Valmennuksista kerätyn palautteen perusteella ne olivat tarpeellisia ja viestintä­osaamisen koettiin parantuneen. Toivomme, että saamamme vinkit näkyvät kaikille sidos­ryhmillemme entistäkin selkeämpänä viestintänä.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Sidos­ryhmät arvostavat hanselilaisten hankinta­laki- ja kilpailutus­osaamista

Asiakas- ja toimittaja­tyytyväisyyttä seurataan Hanselissa säännöllisesti.

Lue juttu

Työ­tyytyväisyys pysynyt hyvällä tasolla

Alku­syksystä toteutetussa työ­yhteisö­kyselyssä selvitettiin henkilöstön työ­hyvin­vointia viidellä eri osa-alueella.

Lue juttu

Kohti uutta strategia­kautta

Keväällä 2022 Hanselissa alkoi uuden strategian valmistelu hyvin epä­vakaassa maailman­poliittisessa tilanteessa.

Lue juttu