Tulos­palkkiolla kannustetaan henkilöstöä

Hanselin tulos­palkkioista päättää vuosittain yhtiön hallitus. Hanselin henkilö­kunnan tulos­palkkion kokonais­määrä vuonna 2022 voi olla enintään 15 prosenttia vuosi­palkasta. Tulos­palkkion toteutumista arvioidaan sopimusten käytön, asiakas­tyytyväisyyden ja henkilö­kohtaisen suorituksen perusteella.

Tulos­palkkiot maksetaan seuraavan vuoden huhti­kuun palkan­maksun yhteydessä ja ne maksetaan vain palkan­maksu­hetkellä työ­suhteessa oleville työn­tekijöille. Työn­tekijät tulevat mukaan tulos­palkkio­järjestelmään koe­ajan jälkeen ja määrä­aikaiset työn­tekijät eivät ole mukana tulos­palkkio­järjestelmässä. Eläkkeelle siirtyneille työn­tekijöille tulos­palkkio kuitenkin maksetaan siltä osin, kun he ovat tehneet vuoden aikana töitä. Työn­tekijä on oikeutettu tulos­palkkioon äitiys- tai isyys­loman ajan siltä ajalta, kun työn­tekijä saa yhtiöstä palkkaa. Muuten perhe­vapaan tai muun vapaan aikana työn­tekijä ei ole palkkio­järjestelmässä mukana. Sairaus­loma ei vähennä oikeutta tulos­palkkioon.

”Tulos­palkkion toteutumista arvioidaan sopimusten käytön, asiakas­tyytyväisyyden ja henkilö­kohtaisen suorituksen perusteella.”

Lisäksi Hanselin työn­tekijälle voidaan maksaa erityisen hyvästä suorituksesta kerta­palkkio, jonka määrä on 300–3 000 euroa. Toimitus­johtaja päättää kerta­palkkion myöntämisestä esi­miehen ehdotuksesta. Palkkio maksetaan myöntämistä seuraavan palkan­maksun jälkeen.

Hanselin johto­ryhmän tulos­palkkion 2022 kokonais­määrä voi olla enintään 15 prosenttia vuosi­palkasta, poikkeuksellisen hyvän suorituksen perusteella tulos­palkkion enimmäis­määrä on enintään 30 prosenttia vuosi­palkasta. Tulos­palkkion toteutumista arvioidaan sopimusten käytön, asiakas­tyytyväisyyden ja arvioitavan osuuden perusteella. Arvioitava osuus perustuu johto­ryhmän onnistumiseen

  1. integraatio­strategian toteutumisessa
  2. uuden strategian luomisessa ja
  3. vastuullisuuden edistämisessä.
Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Henkilöstö­tilastot

Tutustu henkilöstön avain­lukuihin sekä muihin tilasto­tietoihin.

Lue juttu

Mitä henkilöstö­luvut kertovat?

Toimintamme on pitkään ollut maltillisella kasvu-uralla ja rekrytoimme työn­tekijöitä pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviin koko­aikaisiin työ­suhteisiin.

Lue juttu

Hansel-klubin toiminta alkoi vilkastua

Vuoden 2022 alku­puoli meni vielä koronan merkeissä, ja myös Posti­talon toimistolla pelattiin koronaa pienissä terveys­turvallisissa tiimeissä.

Lue juttu