Henkilöstö­tilastot

Hanselin henkilöstön avainlukuja, kuten sukupuoli- ja ikäjakauma sekä uusien työsuhteiden määrä.Hanselin henkilöstön avainlukuja, erilaisten tutkintojen osuudet.

 

Henkilö­määrä

2022 2021 2020 2019 2018
Henkilö­­määrä tili­­kauden lopussa (HTV) 119 116 112 113 92
Henkilö­­määrä keski­­määrin tili­­kauden aikana (HTV) 121 116 111 101 90
Voimassa olevia työ­­suhteita yhteensä 31.12. 128 124 118 116 95
Voimassa olevista työ­­suhteista vakituisia 31.12. 127 123 115 115 94
Voimassa olevista työ­­suhteista määrä­­aikaisia 31.12. 1 1 3 1 1
Koko­­aikaisia määrä­­aikaisia työ­­suhteita 31.12. 1 1 2 1 0
Osa-aikaisia määrä­­aikaisia työ­­suhteita 31.12. 0 0 1 0 1
Koko­­aikaisia työ­­suhteita (määrä­­aikaiset ja vaki­tuiset) 31.12. 127 123 116 114 92
Äitiys-/hoito­­vapaalla keski­­määrin 8 6 4 1 3
Vaki­tuiset työ­­suhteet 31.12., % 99,2 99,2 97,5 99,1 98,9
Määrä­­aikaiset työ­­suhteet 31.12., % 0,8 0,8 2,5 0,9 1,1

Suku­puoli­jakauma

2022 2021 2020 2019 2018
Miehet 56 51 51 53 43
Naiset 72 73 67 63 52

Työ­suhteiden keski­määräinen pituus

Työ­­vuosia 2022 2021 2020 2019 2018
40 tai yli 3 3 2 1 2
30–39 0 0 2 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 38 31 27 28 23
4–9 45 43 29 30 25
1–3 27 35 47 43 33
alle vuosi 15 12 11 11 9
Henkilö­­määrä yhteensä 128 124 118 116 95

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

2022 2021 2020 2019 2018
Uusia työ­­suhteita* 17 12 12 33 12
joista määrä­­aikaiseen työ­­suhteeseen 1 1 3 3 3
Päätty­neitä työ­­suhteita 12 7 10 10 9
joista eläk­keelle siirty­neitä 2 1 2 2 0
Määrä­­aikainen työ­­suhde päättyi 0 1 0 1 4
Työ­­suhteen päätty­minen koe­­aikana 2 0 1 1 0
Irti­­sanoutuneiden määrä 8 5 6 6 5
Irti­­sanottujen määrä 0 0 1 0 0
Keski­­määräinen vaihtuvuus, % 11,3 7,7 9,3 18,5 11,1
Lähtö­­vaihtuvuus, % 9,4 5,6 8,5 8,6 9,5
Lähtö­­vaihtuvuus, irti­­sanoutuneet, % 6,3 4,0 5,1 5,2 5,3
*Vuonna 2019 uudet työ­suhteet sisältävät 16 sellaista henkilöä, jotka siirtyivät 2.9.2019 Hanselin palvelukseen vanhoina työn­tekijöinä omistus- ja yritys­järjestelyn myötä KL-Kunta­hankinnat Oy:stä.

Uudet työn­tekijät

Miehiä Naisia 30 v tai alle 31–39 v 40–49 v 50–59 v yli 60 v
47 % 53 % 29 % 41 % 18 % 12 % 0 %

Sairaus­poissa­olot ja tapa­turmat

2022 2021 2020 2019 2018
Poissa­­oloon johtaneiden tapa­­turmien luku­­määrä vuodessa 0 7 1 1 2
Työ­­aikana sattuneiden tapa­­turmien luku­­määrä vuodessa 0 2 4 0 2
Kuoleman­­tapaukset 0 0 0 0 0
Sairaus­­poissa­olot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 4,8 3,6 3,0 4,3 2,2
Sairaus­­poissa­olot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 4,5 3,3 2,7 3,9 1,8
Lyhyet (1–3 pv) sairaus­­poissa­olot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 3,1 1,4 2,0 2,9 1,8
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoa), HTV 2,3 1,6 1,3 1,7 0,7
Sairaus­­poissa­­olo­prosentti (sis. sairaan lapsen hoidon) 2,0 1,5 1,3 1,8 1,0
Sairaus­­poissa­­olo­prosentti (ilman sairaan lapsen hoitoa) 1,9 1,4 1,2 1,6 0,8
Terveyden­­hoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 519 391 296 582 305
Henkilöstön virkis­­täy­ty­miseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 261 208 99 296 407

Tutkinnot

2022 2021 2020 2019 2018
Tohtorin tutkinto, % 2 2 1 1 1
Ylempi korkea­­koulu­­tutkinto, % 58 57 55 59 60
Ylempi ammatti­korkea­koulu­tutkinto, % 11 5 6 5 5
Alempi korkea­­koulu­­tutkinto, % 4 10 9 7 5
Ammatti­­korkea­­koulu­­tutkinto, % 15 14 15 15 14
Keski­­asteen tutkinto ja muut tutkinnot, % 8 10 10 10 9
Ilman am­ma­­til­­­lis­­ta tut­kin­toa, % 3 2 3 3 5

Koulutus

2022 2021 2020 2019 2018
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi 3 4 1 3 3
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, esi­­miehet 3 5 2 3 5
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, muut 3 4 1 3 3
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, naiset 3 4 1 2 3
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, miehet 3 4 2 3 3
Ulkoa ostetut koulutus­­palvelut, €/hlö/vuosi 956 671 329 644 1 085

Maksetut tulos­palkkiot (ilman sos.kuluja)

2022 2021 2020 2019 2018
tuhatta euroa 905 812 509 722 660

 

Henkilöstö­tilastojen tiedot tulevat pääosin yhtiön HR-järjestelmästä ja joltain osin kirjan­pito­järjestelmästä. Työ­panos­laskenta (FTE) tehdään Hanselin talous­yksikössä.

Tulosta