Mitä henkilöstö­luvut kertovat?

Toimintamme on pitkään ollut maltillisella kasvu-uralla ja rekrytoimme työn­tekijöitä pää­sääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviin koko­aikaisiin työ­suhteisiin. Työn­tekijöidemme keski-ikä on ollut pitkään 43 vuotta ja naisten osuus työn­tekijöistä on hieman suurempi kuin miesten. Vuonna 2022 rekrytoiduista uusista työn­tekijöistä suurin osa oli iältään 31–39-vuotiaita.

Hanseli­laiset ovat korkeasti koulutettuja, jopa 89 prosentilla työn­tekijöistä löytyy korkea­koulu­tutkinto (mukaan lukien AMK). Yleisimmät tutkinnot ovat kaupallisia: KTK/KTM tai tradenomin tutkinto ja näiden jälkeen yleisin on juridinen koulutus OTK/OTM.

”Hanselissa on tapana järjestää säännöllisesti sisäistä koulutusta ajan­kohtaisista asioista.”

Hanselissa on tapana järjestää säännöllisesti sisäistä koulutusta ajan­kohtaisista asioista sekä muun muassa hankinta­koulutusta, jossa kouluttajina ovat omat työn­tekijämme. Henkilöstö osallistui melko tasaisesti eri koulutuksiin, esi­miehet osallistuivat viime vuonna keskimäärin 2,6 koulutus­päivään, muiden keskiarvo oli 3,0. Naiset olivat hieman aktiivisempia kouluttajia keskiarvolla 3,1, miesten vastaavan luvun ollessa 2,7.

Henkilöstön tunnus­luvuissa mielen­kiintoisia seurattavia ovat muun muassa irti­sanoutuneiden lähtö­vaihtuvuus ja lyhyt­aikaiset sairaus­lomat. Viime vuonna kumpikin näistä oli hienoisessa nousussa, mutta silti hyvällä tasolla. Irti­sanoutuneiden määrä oli kahdeksan henkilöä tarkoittaen 6,3 prosentin lähtö­vaihtuvuutta (4,0 % vuonna 2021). Lyhyet sairaus­poissa­olot olivat yhteensä 3,1 päivää henkilö­työ­vuotta kohden (1,4 pv/htv vuonna 2021).

Vuokra­työn­tekijät täydentävät Hanselin osaaja­kaartia

Vuoden 2022 aikana Hansel on käyttänyt henkilöstön vuokraukseen Staffpoint Oy:n palveluita. Palvelut ostetaan Hanselin kilpailuttamalla yhteis­hankinta­sopimuksella. Vuokra­työn­tekijöitä on vuoden aikana ollut yhteensä seitsemän. Työn­tekijät ovat tehneet erilaista toimisto­työtä, muun muassa asiakas­palvelussa ja talous­hallinnossa. Staffpointin työn­tekijöistä naisia on viisi ja miehiä kaksi. Työ­suhteet ovat olleet pääosin koko­aikaisia, paitsi kielen­kääntäjän palvelut, joita on käytetty tarpeen mukaan.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Henkilöstö­tilastot

Tutustu henkilöstön avain­lukuihin sekä muihin tilasto­tietoihin.

Lue juttu

Työ­tyytyväisyys pysynyt hyvällä tasolla

Alku­­syksystä toteutetussa työ­­yhteisö­­kyselyssä selvitettiin henkilöstön työ­hyvin­vointia viidellä eri osa-alueella.

Lue juttu

Toimitus­johtajan katsaus

Vuosi 2022 oli sangen poik­keuk­selli­nen. Meillä tämä on näkynyt monena uutena työ­­vaiheena hankin­noissa. Maailman­­tilanteen raju muutos on tehnyt meistä pakot­teiden ja hinnan­­korotus­paineiden asian­­tuntijoita.

Lue juttu