Toimitus­johtajan katsaus

Hansel hankinta­kumppanina

Vuosi 2022 oli sangen poikkeuk­sellinen. Vielä alku­vuodesta pandemia-ajan vaikutukset heijastuivat meidänkin toimintaamme muun muassa etätyö­suosituksen jatkumisena. Liike­toiminnan näkökulmasta suurempi myllerrys alkoi helmi­kuussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Meillä tämä on näkynyt monena uutena työ­vaiheena hankinnoissa. Maailman­tilanteen raju muutos on tehnyt meistä pakotteiden ja hinnan­korotus­paineiden asian­tuntijoita – paljon työtä on tehty, jotta sopimukset voisivat jatkua ja asiakkaidemme olisi mahdollista tehdä hankintojaan sujuvasti myös näissä muuttuvissa olo­suhteissa.

Keskustelua julkisista hankinnoista on tänäkin vuonna käyty laajasti. Me teemme määrä­tietoisesti oman osamme siinä, että hankinnat tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja ammattimaisesti vaatimuksia noudattaen ja tavoitteita kohti pyrkien. Olemme vahvasti mukana kansallisen hankinta­strategian toteuttamisessa ja Hankinta-Suomen teema­ryhmissä. Yhteinen päämäärämme on, että julkisten hankintojen vaikuttavuus on odotusten­mukaista, liittyivätpä odotukset sitten taloudelliseen tehokkuuteen, ympäristö­vastuullisuuteen, sosiaalisiin vaikutuksiin tai innovaatioiden synnyttämiseen.

”Visiomme on olla entistä useamman julkis­hallinnon organisaation ensi­sijainen hankinta­kumppani.”

Yhtiönä olemme mielen­kiintoisessa vaiheessa: integraatio­strategian aika on päättynyt. Taakse­päin katsoessa voin todeta, että olen erittäin tyytyväinen kaikkien hanseli­laisten tekemään työhön. Toiminta­ympäristön viime­vuotisista muutoksista huolimatta olemme saavuttaneet Hansel Oy:n ja KL-Kunta­hankinnat Oy:n toiminnan yhdistämisen tavoitteet hienosti ja kuntien osuus yhteis­hankintojen käytöstä on jo 30 prosenttia. Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta!

Vuoden 2023 alussa siirryimme kasvu­strategian aikaan. Meillä voittoa tavoittele­mattomassa yhtiössä kasvua ei pidä käsittää ihan perinteisessä mielessä. Emme yhtiönä hae kasvavaa taloudellista hyötyä, vaan suurempaa vaikuttavuutta palvelujemme laajemman käytön kautta. Visiomme on olla entistä useamman julkis­hallinnon organisaation ensisijainen hankinta­kumppani. Tukemalla palvelu­valikoimallamme ja omalla osaami­sellamme mahdollisimman monia asiakkaitamme hankintojen tekemisessä lisäämme tuottavuutta julkis­hallintoon. Uutena asiakas­ryhmänä saimme heinä­kuussa 2022 toivottaa terve­tulleiksi hyvin­vointi­alueet, joiden kanssa hankinta­tarpeisiin liittyvä vuoro­puhelu onkin jo ollut ilahduttavan tiivistä.

Uuden strategia­kauden suunta­viivat ovat selvät: kaiken tekemisemme pitää tuottaa asiakkaillemme lisä­arvoa. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme hankinta­tarpeita koko ajan yhä syvemmin ja pyrimme kehittämään palvelujamme niin, että niiden käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa. Jo lähi­tulevaisuudessa voin luvata, että tämä tarkoittaa ainakin yhteis­hankintojen käyttöön liittyvän tuen lisäämistä, hansel.fi-palvelun kehittämistä sekä yhä vahvistuvaa vastuullisuus­työtä.

Tulosta