Työ­terveyttä kolmen kunnan voimin

Kun tarpeet kohtaavat, voidaan yhteisellä mini­kilpailutuksella säästää aikaa ja saavuttaa laadukkaampi loppu­tulos. Kolme kuntaa yhdisti voimansa ja kilpailutti työ­terveyden palvelut yhdessä – onnistuneesti.

Konne­veden, Petäjä­veden ja Toivakan kunnissa oli kilpailutettu työ­terveys­palvelut yhdessä jo aiemminkin. Kun sopimus­kauden loppu alkoi lähestyä, oli aika miettiä tulevaa. Hyvän yhteis­työn siivittäminä päädyttiin jatkamaan yhteisellä tiellä, mutta toiminta­tapa piti päättää. Viimeksi työ­terveys­palvelut oli kilpailutettu itse, konsultin avustuksella. Nyt aikaa oli rajallisesti ja toiveissa mahdollisimman helppo ratkaisu. Toivakan kunnan­johtaja Helena Vuopionperä-Kovanen vinkkasi kollegoilleen Hanselin yhteis­hankinnoista, ja Hanselin kategoria­päällikkö Jani Mäkinen ja hankintojen tuen asian­tuntija Anne Majalampi kutsuttiin esittelemään Työ­terveyden dynaamista hankinta­järjestelmää eli DPS:ää.

”Hanselin Työ­terveyden DPS tarjosi valmiin sapluunan, johon meidän oli helppo tarttua.”

”Hanselin Työ­terveyden DPS tarjosi valmiin sapluunan, johon meidän oli helppo tarttua. Pienehköissä kunnissa henkilö­resurssit ovat aina rajallisia ja kaikki ajan­säästö arvokasta. Toki aikaa kului tässäkin, mutta huomattavasti vähemmän kuin omassa kilpailutuksessa”, Petäjä­veden kunnan­johtaja Mikko Latvala kertoo.

Yhteis­työllä hyviin loppu­tuloksiin

Asiakkaat tekevät DPS:n sisällä oman mini­kilpailutuksensa. Kolmen kunnan yhteinen mini­kilpailutus edellytti tietysti myös yhteistä maalia.

”Työ­terveys­palveluiden kirjo on hyvin laaja, mutta näillä kunnilla vaatimus­tasot osuivat erinomaisen hyvin yhteen. Yhteis­kilpailutus säästää resursseja sekä tietysti lisää tarjous­pyynnön houkuttelevuutta”, Hanselin kategoria­päällikkö Mäkinen toteaa.

Aiemman sopimus­kauden aikana kukin kunta oli tehnyt pieniä tarkennuksia omiin hankinta­sopimuksiinsa, mutta kovin suuria kompromisseja ei uuden palvelu­paketin määrittelyissä jouduttu tekemään.

”Meillä palvelun taso vähän nousi entisestä, mutta sen panostuksen teimme mielellämme. Hyvällä työ­terveys­huollolla on positiivinen vaikutus työ­hyvin­vointiin”, Latvala sanoo.

Kisa-apuri kilpailutuksen moottorina

Projekti käynnistettiin toden teolla syksyllä 2022, ja tavoitteena oli saada uusi sopimus voimaan alku­vuodesta 2023. Vaikka aika­taulu lopulta venyi kuukaudella, saatiin projekti vietyä napakasti läpi. Latvala ja Vuopionperä-Kovanen vastasivat valmistelu­työstä, ja Konne­veden kunnan­johtaja Mika Pasanen kilpailutuksen viemisestä Hanselin Kisa-apuriin.

”Luonnostelimme asia­kirjat tiettyyn pisteeseen asti valmiiksi, ja lähetimme ne Hanselin hankintojen tuelle kommentoitavaksi. Palautteen perusteella täydensimme ja muokkasimme materiaaleja. Saimme myös hyvin apua tarkentaviin kysymyksiimme”, Latvala kertoo.

Kisa-apuri on Hanselin maksuton työkalu, jossa asiakas voi tehdä koko mini­kilpailutuksen tarjous­pyynnön julkaisusta hankinta­päätökseen asti. Erityisen hyödyllinen se on niille asiakkaille, joilla ei ole käytössään kaupallista hankinta­järjestelmää. Pasasen mukaan Kisa-apuri osoittautui pienen ensi­hämmennyksen jälkeen helppo­käyttöiseksi ja työtä ohjaavaksi.

”Kilpailutuksen käynnistäminen ja prosessi aina hankinta­päätöksen saakka onnistui Kisa-apurissa nopeasti ja sujuvasti”, Pasanen sanoo.

Kuuden vuoden sopimus­kausi valitun sopimus­toimittajan kanssa pääsi käyntiin helmi­kuussa 2023.

”Halusimme mahdollisimman pitkän sopimus­kauden, jotta voimme tehdä pitkä­jänteistä yhteis­työtä toimittajan kanssa. Tässä vaiheessa kaikki näyttää oikein hyvältä. Olemme tyytyväisiä kilpailutukseen ja sen tulokseen”, Latvala summaa.

Dynaaminen hankinta­järjestelmä eli DPS

 • Sekä asiakkaita että toimittajia voi tulla mukaan milloin vain sopimuskauden aikana.
 • Asiakkaat tekevät toimittaja­valinnan mini­kilpailutuksen avulla.
 • Hansel varmistaa toimittajien soveltuvuuden, tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan valikoiman valmiita malli­pohjia mini­kilpailutukseen ja on asiakkaan tukena myös sopimus­kauden ajan.

Työterveys 2020–2026 -DPS

 • Moni­puoliset työ­terveys­huollon palvelut:
  • laki­sääteinen ennalta­ehkäisevä työ­terveys­huolto
  • yleis­lääkäri­tasoinen sairaan­hoito ja muu terveyden­huolto
  • työ­terveys­huoltoa tukevat lisä­palvelut, esi­merkiksi digitaaliset ratkaisut tai etä­palvelut
 • Sopimus­kausi voimassa 31.12.2026 asti (asiakkaan hankinta­sopimus voi olla voimassa 31.12.2028 asti)
Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Yhteis­hankintojen kehitys

Vuosi 2022 oli Hanselin yhteis­hankinnoissa kilpailuttamisen suhteen hieman rauhallisempi kuin edellinen vuosi.

Lue juttu

Webinaareissa kilpailutettiin, kumottiin harha­luuloja ja pohdittiin vastuullisuutta

Suositut webinaarimme jatkuivat asiakkaiden pyynnöstä myös vuonna 2022.

Lue juttu

Puhtaasti vastuullinen

Puhtaus­alalla ympäristö­vastuullisuus on ollut merkittävässä roolissa jo pitkään.

Lue juttu