Pakote­tarkastukset ja ehto­muutokset värittivät vuotta

EU päätti asettaa Ukrainan sodan vuoksi Venäjään kohdistuvia pakotteita keväällä 2022. Pakotteita lisättiin useaan otteeseen vuoden aikana. Merkittävimmät julkisia hankintoja koskevat pakotteet annettiin henkilö­pakote­asetuksella ja sektori­pakote­asetuksella.

Henkilö­pakote­järjestelmä kohdistuu yksityis­henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädytyksille ja matkustus­kielloille. Henkilö­pakote­asetus kieltää muun muassa taloudellisten suoritusten maksamisen pakotteiden kohteena oleville henkilöille. Sektori­pakote­järjestelmän tavoitteena puolestaan on rajoittaa Venäjän talouden eri sektoreiden toimintaa, ja se sisältää muun muassa vienti- ja tuonti­kieltoja sekä rahoitus­alaan kohdistuvia rajoituksia.

Julkisia hankintoja keskeytettiin

Huhti­kuussa 2022 annetulla sektori­pakote­asetuksen muutoksella kiellettiin myös julkisia hankintoja koskevien sopimusten täytäntöön­pano, jos sopija­osa­puolella on venäläistä omistusta tai toimitus­ketjussa on venäläisiä ali­hankkijoita tai tavaran­toimittajia.

Sektori­pakote­asetuksen tultua voimaan Hansel päätti meri­liikenteen poltto­nesteiden puite­järjestelyn Teboilin kanssa 9.10.2022 ja kilpailutti yhteis­hankinnan uudelleen vuosille 2022–2024. Myös poltto­nesteiden hankinta Teboilin jakelu­asemilta keskeytettiin.

Yhteis­hankinnoissa teimme tarkastuksia asiakkaidemme puolesta

Pakotteiden vuoksi Hansel tilasi keväällä ja syksyllä ulko­puolisilta palvelun­tarjoajilta selvitykset siitä, onko yhteis­hankinta­sopimusten sopimus­toimittajien edun­saajia tai vastuu­henkilöitä pakotteiden kohteena. Sopimus­toimittajilta pyydettiin myös vakuutukset siitä, ettei sopimus­toimittaja­yrityksissä tai niiden ali­hankkijoissa tai tavaran­toimittajissa ole venäläistä omistusta ja etteivät ne ole muidenkaan pakotteiden kohteena.

”Pyrimme helpottamaan asiakkaidemme asemaa hoitamalla pakote­tarkastukset keskitetysti.”

Yhteis­hankintojen kilpailutus­prosessiin lisättiin myös pakotteiden tarkastamista koskeva vaihe. Lisäksi uusiin yhteis­hankinta­sopimuksiin ja asiakkaille tarkoitettuihin malli­pohjiin laadittiin pakotteita koskevat sopimus­ehdot. Pakotteet olivat esillä myös useassa asiakas­tilaisuudessa sekä viestinnässämme.

Pakotteilla pyritään painostamaan Venäjää sodan lopettamiseksi, joten niiden noudattaminen on tärkeää. Pakotteet ovat kuitenkin moni­mutkaisia ja niiden soveltaminen aiheuttaa runsaasti työtä. Pyrimme helpottamaan asiakkaidemme asemaa hoitamalla keskitetysti yhteis­hankinta­sopimuksiin liittyvien pakotteiden tarkastukset.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Katsaus vuoden 2022 tapahtumiin

Vuonna 2022 Hanselin johto valmisteli uuden strategian hyvin epä­vakaassa geo­poliitti­sessa tilan­teessa.

Lue juttu

Yhteis­hankintojen kehitys

Vuosi 2022 oli Hanselin yhteis­hankinnoissa kilpailuttamisen suhteen hieman rauhallisempi kuin edellinen vuosi.

Lue juttu

Hansel.fi: Julkiset hankinnat maailman­politiikan näyttämöllä

Julkisilta hankkijoilta eivät todellakaan työt ole loppumassa, sen verran tiiviiseen tahtiin säädetään uusia hankintoihin liittyviä velvoitteita.

Lue juttu Linkki avautuu uuteen ikkunaan