Vas­tuul­li­suut­ta johdetaan tiedolla

Vastuullisuus­työssä korostuu tänä päivänä data aivan eri tavalla kuin aikaisemmin: kauniiden lauseiden sijaan halutaan faktaa ja mielellään numeerisessa tai vähintään rakenteellisessa muodossa. Kehitys­työmme idea vastuullisuus­analyysi­prosessiin lähti asiakkaiden tarpeesta saada enemmän tietoa käyttöönsä.

Hanselin yhteis­hankintojen vastuullisuuden arviointiin kehitetty työkalu, vastuullisuus­analyysi, on ollut käytössä vuoden 2019 lopusta alkaen ja analyysi tehdään yhtiön kaikille yhteis­hankinnoille. Analyysin perusteella vastuullisuus­ryhmän kaksi jäsentä yhdessä arvioi, myönnetäänkö yhteis­hankinnalle vastuullisuus­tunnuksia. Vuonna 2022 vastuullisuus­analyysi tehtiin 16 yhteis­hankinnassa (50 yhteis­hankinnassa vuonna 2021).

”Kilpailutus­tiimin tulee pohtia, miten positiivinen vaikutus voidaan saada esille.”

Vastuullisuus­analyysi­prosessin tavoite on auttaa kategoria­päällikköä ja koko kilpailutus­tiimiä pohtimaan vastuullisuuden osa-alueita laajasti kilpailutuksen yhteydessä. Analyysissä arvioidaan yhteis­hankinnan vastuullisuutta suhteessa ennalta määriteltyihin vastuullisuus­tavoitteisiin. Kilpailutus­tiimin tulee pohtia, miten positiivinen vaikutus voidaan saada esille, ja millainen on Hanselin vaatima toimenpide haitallisen vaikutuksen vähentämiseksi. Vastuullisuus­ryhmän edustajat ovat tukena tässä työssä.

Yhteis­hankinnat edistävät vastuullisuutta monin tavoin

Vastuullisuus­tavoitteita ovat ympäristö­tunnukseen liittyen esi­merkiksi kasvi­huone­päästöjen vähentäminen, energia­tehokkuus, haitallisten aineiden käytön vähentäminen ja kierto­talous. Sosiaalisen vastuun osalta tavoitteita ovat esimerkiksi työ- ja ihmis­oikeuksien noudattaminen, hankinnoilla työllistäminen, yhden­vertaisuuden tai esteettömyyden huomioiminen ja Code of Conduct -⁠⁠vaatimusten tuominen osaksi sopimusta. Taloudellisen vastuun tavoitteita ovat esi­merkiksi riittävän taloudellisen suoritus­kyvyn varmistaminen, kustannus­tehokkuus tai huolto­varmuuden edistäminen.

Asiakas saa tiedon yhteis­hankinnan vastuullisuudesta ja myönnetyistä tunnuksista hansel.fi-verkko­palvelun kautta niin sanotulta vastuullisuus­väli­lehdeltä, joka on kategoria­päällikön tekemä yhteen­veto vastuullisuus­analyysin loppu­tuloksista. Raportointia haluttiin kehittää, ja vuonna 2022 vastuullisuus­analyysi­prosessi vietiin kokonaisuudessaan Hanselin toiminnan­ohjaus­järjestelmään, ja aikaisemmasta Excel-prosessista luovutaan vuoden 2023 alussa. Vastuullisuus­tavoitteet teksti­osioineen kirjataan suoraan järjestelmään, mihin myös vastuullisuus­ryhmä merkitsee tekemänsä päätökset myönnetyistä tunnuksista. Lisäksi vastuullisuuteen liittyvät, niin sanotut Hilma-tilasto­kentät vietiin järjestelmään siten, että niiden vastaavuus Hanselin vastuullisuus­analyysiin käy ilmi. Tiedon tallentaminen rakenteellisessa muodossa mahdollistaa paremman raportoinnin ja tuo vastuullisuus­tietoa jatkossa entistä kattavammin asiakkaiden käyttöön.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Vastuullisuuden johtaminen

Hanselin vastuullisuus­työllä on pitkät perinteet: työ käynnistyi pieni­muotoisesti ympäristö­asioista vuonna 2006 ja vuosi vuodelta vastuullisuuden edistämiseksi on tehty yhä enemmän

Lue juttu

Toimitus­johtajan katsaus

Vuosi 2022 oli sangen poik­keuk­selli­nen. Meillä tämä on näkynyt monena uutena työ­­vaiheena hankin­noissa. Maailman­­tilanteen raju muutos on tehnyt meistä pakot­teiden ja hinnan­­korotus­paineiden asian­­tuntijoita.

Lue juttu

Hansel.fi: Hankintojen vastuullisuus

Tavoitteenamme on toimia suunnan­näyttäjänä vastuullisissa ja vaikuttavissa hankinnoissa.

Lue juttu Linkki avautuu uuteen ikkunaan