Antti toi kilpailu- ja kartelli­osaamista Hanseliin

Kilpailu- ja kuluttaja­viraston kartelli­valvonnan päällikkö Antti Norkela tuli helmi­kuussa 2022 vuoden ajaksi työ­kiertoon Hanseliin. Pari­kymmentä vuotta kilpailu­asioiden parissa työskennellyt Antti oli uransa varrella ratkonut myös useita julkisiin hankintoihin liittyviä tapauksia, ja nyt hän halusi oppia lisää. Hansel tuntui suurena hankinta­yksikkönä erin­omaiselta paikalta syventää ymmärrystä julkisista hankinnoista.

Hansel oli Antille jonkin verran tuttu jo ennen työ­kierron alkua. Olivathan muutamat hanseli­laiset tulleet tutuiksi harmaan talouden torjuntaan liittyvissä työ­ryhmissä, koulutus­yhteis­työtä oli tehty puolin ja toisin, ja myös valvonta­tehtävissä tarkastelussa oli pitkän uran varrella ollut Hanselinkin kilpailutuksia. Antti itse aktivoitui työ­kierron järjestämisessä ja ajatteli, että vuosi olisi riittävä aika uuden omaksumiselle. Tittelikseen Antti sai meillä kehitys­päällikön, ja työ liittyi paljon siihen, että kilpailu- ja kartelli­osaaminen lisääntyisi myös Hanselissa.

”Antti itse aktivoitui työ­kierron järjestämisessä ja ajatteli, että vuosi olisi riittävä aika uuden omaksumiselle.”

”Uusi perspektiivi tuttuihin asioihin on antanut paljon. On ollut mielen­kiintoista peilata omia kokemuksia siihen, miltä asiat näyttävät täältä ostajan puolelta”, Antti avaa tuntemuksiaan työ­kierron viimeisillä viikoilla.

Hän oli vuoden mittaan tiiviisti mukana seuraamassa mobiili­pääte­laitteiden kilpailutusta ja päivitti muun muassa hanseli­laisten työssään käyttämää harmaan talouden torjunta­ohjetta. Antti myös organisoi erittäin mittavan sisäisten koulutusten ja tapaamisten sarjan:

2022

 • 21.4. Hankinnat ja kilpailu, osallistujana kilpailutus­yksikkö
 • 12.5. Hankinnat, kilpailu ja kilpailuttaminen, osallistujana koko henkilöstö
 • 17.5. KKV:n kartelli­valvonta ja hankinnat, osallistujana hankinta­toimen kehittämis­yksikkö
 • 6.6. Tarja Valsi, Tommi Lehtinen ja kumppanit, Verohallinto: Harmaan talouden riskit ja julkiset hankinnat, osallistujana koko henkilöstö
 • 14.6. Kelan kuntoutus­hankinnat ja kilpailu, osallistujana kilpailutus­yksikkö
 • 8.9. Hankinnat ja kilpailuttamisen merkitys, asiakas­tapaaminen: turvallisuus­viran­omaisten verkosto
 • 13.10. Asiakas­webinaari, mukana Anni Vanonen KKV:n Hankintojen valvonnasta
 • 11.11. Jan Jääskeläinen, KKV: Kilpailun tila ja merkitys julkisissa hankinnoissa, havaintoja hankinta­datasta, osallistujana koko henkilöstö
 • 17.11. Vilhelmiina Ihamäki, KKV: Yhteis­tarjoukset ja ali­hankinta, osallistujana kilpailutus­yksikkö
 • 17.11. Aapo Aaltio ja Riku Buri, KKV: Tilastolliset menetelmät ja kartellien paljastaminen hankinta­datasta, osallistujana koko henkilöstö

2023

 • 13.1. Hankinta­data, sen kerääminen ja analyysi­mahdollisuudet kilpailun toimivuuden näkökulmasta, Hanselin ja KKV:n analyytikoiden ja ekonomistien tapaaminen
 • 19.1. Kartellit, hankinnat ja ostajat, osallistujana koko henkilöstö

Kiinnostavat keskustelut ovat työ­kierron suola

Antti kertoo tunteneensa olonsa todella terve­tulleeksi ja kaiken sujuneen hyvin, vaikka tulo uuteen organisaatioon hybridi­aikana alkuun mietityttikin:

”Olen ollut todella ilahtunut siitä, kuinka kiinnostuneita kollegat ovat olleet osaamis­alueestani ja kuinka paljon olen saanut palautetta esi­merkiksi pitämistäni esityksistä. Ihmiset ovat myös olleet tosi hyvin tavoitettavissa ja valmiita kertomaan työstään ja kokemuksistaan hankintojen tekemisessä, mikä on ollut minulle todella arvokasta.”

Työ­kierto oli Antin mielestä erittäin suositeltava kokemus. Hän uskoo, että yhteis­työ on jatkossa entistäkin tiiviimpää, kun henkilöt ovat tulleet tutuiksi. Antti myös toivoo, että hän pääsee jatkossakin hyödyntämään julkisista hankinnoista kertynyttä osaamistaan moni­puolisesti, kun paluu omalle työ­paikalle on pian edessä.

”Ajatukseni siitä, että tietoisuuden lisäämisellä ja ennalta ehkäisyllä on iso merkitys harmaan talouden torjunnassa, on vain vahvistunut Hanselissa käymieni hyvien keskustelujen myötä”, Antti summaa mietteitään.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia

Integraatio­strategian yhtenä paino­pisteenä ollut korkean eettisyyden ja vaatimusten­mukaisuuden noudattaminen toiminnassa sekä tämän nostaminen aktiivisesti esiin asiakas- ja toimittaja­yhteistyössä.

Lue juttu

Hansel.fi: Liike­toiminta­peri­aatteet

Yhteis­hankinta­yksikkönä toimintamme pohjautuu vahvasti luottamukseen.

Lue juttu Linkki avautuu uuteen ikkunaan

Henkilöstö­tilastot

Tutustu henkilöstön avain­lukuihin sekä muihin tilasto­tietoihin.

Lue juttu Linkki avautuu uuteen ikkunaan