Aurinko­voimaa vastuullisesti

Energia­järjestelmä siirtyy askel kerrallaan fossiilisista uusiutuviin. Uusiutuvat, kuten aurinko- ja tuuli­voima, ovat nykyisin jo suuressa osassa maailmaa edullisimmat tuotanto­muodot, kun rakennetaan uutta sähkön­tuotantoa. Mikään energian­tuotanto ei ole ongelmatonta, mutta aurinko­sähkössä haitat ovat melko pienet ja hallittavat moneen muuhun tuotanto­muotoon verrattuna. Hanselin valikoimista löytyy DPS, jonka kautta aurinko­voimaloita voi hankkia.

Aurinko­voimaloiden ympäristö­vastuullisuus muodostuu monista asioista. Aurinko­voimaloista ei aiheudu melua tai paikallisia päästöjä. Voimalan hiili­jalan­jälkeen vaikuttaa voimakkaasti se, missä ja millä energialla komponentit on valmistettu, ja mitä sähköä ne korvaavat. Tyypillisesti päästö­hyöty on ilmeinen, vaikka paneelit olisi valmistettu Kiinassa hiili­sähköllä ja ne korvaisivat Suomessa melko vähä­päästöistä sähköä. Monilla alueilla aurinko­voimalat tuottavat sähköä ”oikeaan” aikaan, eli silloin kun kulutus on suurinta. Pidemmällä aika­välillä jää nähtäväksi minkälainen rooli aurinko­voimalle Suomessa jää, kun talvella paremmin toimivaa tuuli- ja ydin­voimaa tulee lisää ja ne tuottavat sähköä myös kesällä.

”Yhä useampi asiakas asettaa yhä tiukempia vastuullisuus­vaatimuksia.”

Aurinko­voimaloiden potentiaaliset ympäristö­ongelmat liittyvät käytöstä poistettujen voimaloiden osien käsittelyyn. Ongelma on vielä pieni, mutta maailmalla nopeasti kasvava. Materiaalit ovat pääosin hyvin kierrätettäviä: lasia, alumiinia, piitä, muovia, kuparia ja hopeaa. Teknisesti näistä voidaan materiaalina kierrättää yli 95 prosenttia, mutta toistaiseksi kaikkien jakeiden kierrätys ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tekno­logian, jäte­määrien ja sääntelyn kehitys tullee muuttamaan tämän nopeasti.

Taloudellisen vastuullisuuden osaltakaan ei aurinko­voimaloiden hankinnoissa ole suurempia ongelmia havaittavissa. Harmaata taloutta ei ole noussut esiin, ja Hanselin toimittajilta tarkastetaan tilaaja­vastuu­asiat DPS:ään osallistumisen yhteydessä. Investointi on toimisto­koko­luokan kiinteistöissä hyvin tuottava ja maksaa itsensä takaisin tyypillisesti noin kymmenessä vuodessa.

Code of Conduct -⁠vaatimukset edistävät sosiaalista vastuuta

Aurinko­voimaloiden sosiaalinen vastuullisuus nousee aika ajoin esiin. Voimalasta noin 35 prosenttia on aurinko­paneelia, 20 prosenttia työtä, 20 prosenttia tasa­sähkön sähkö­verkossa käytettäväksi vaihto­sähköksi muuntavaa invertteriä ja 25 prosenttia asennus­mekaniikkaa, johtoja ja muita pien­tarvikkeita. Suunnittelu ja asennus­työ luonnollisesti tehdään Suomessa paikallisten toimijoiden voimin. Invertterit tulevat pääosin isoilta eurooppalaisilta tai aasialaisilta valmistajilta. Asennus­mekaniikka ja muut tarvikkeet tulevat myös usein Suomesta.

Aurinko­paneeleja tehdään Suomessa, muualla Euroopassa ja Aasiassa. Paneelien sisältämät pii­kennot valmistetaan osin Euroopassa, mutta pää­osin Aasiassa (Kiinassa ja Taiwanissa). Kiinassa iso osa valmistuksesta keskittyy Xinjiangin uiguuri­alueille, joilta on raportoitu pakko­työstä. Jopa 40 prosenttia maailman pii­kennojen tuotannosta sijoittuu Xinjiangiin. Kaikki pii­kennojen valmistus­ketjut eivät suinkaan sisällä pakko­työtä.

Hanselin sopimus­toimittajat ovat sitoutuneet Code of Conductiin, joka velvoittaa heitä ja heidän ali­hankkijoitaan irrottautumaan pakko­työtä harjoittavista toimitus­ketjuista. Jatkossa riski vähentyy, kun valmistusta pyritään hajauttamaan useampiin sijainteihin maailmalla. Yhä useampi asiakas asettaa yhä tiukempia vastuullisuus­vaatimuksia, mikä pakottaa myös toimittajat selvittämään toimitus­ketjujaan yhä tarkemmalla kammalla. Tarvittaessa Hanselilla on mahdollisuus toimittajien auditointiin.

Kaiken kaikkiaan aurinko­voimala­hankintaa voidaan pitää hyvin vastuullisena hankintana niin talouden, ilmaston ja ympäristön, sosiaalisen vastuun ja varautumisen näkö­kulmista.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Vastuullisuuden johtaminen

Hanselin vastuullisuus­työllä on pitkät perinteet: työ käynnistyi pieni­muotoisesti ympäristö­asioista vuonna 2006 ja vuosi vuodelta vastuullisuuden edistämiseksi on tehty yhä enemmän.

Lue juttu

Vas­tuul­li­suut­ta johdetaan tiedolla

Vastuullisuus­työssä korostuu tänä päivänä data aivan eri tavalla kuin aikaisemmin: kauniiden lauseiden sijaan halutaan faktaa ja mielellään numeerisessa tai vähintään rakenteellisessa muodossa.

Lue juttu

Hansel.fi: Aurinko­voimalat 2020–2026 -⁠DPS

Dynaamisen hankinta­järjestelmän kautta voit hankkia aurinko­voimaloita sekä niihin liittyviä asennus- ja muita palveluita.

Lue juttu Linkki avautuu uuteen ikkunaan